42-260 Kamienica Polska, Romanów 68

+48 (34) 327 32 37

Polska myśl Światowa jakość
Jesteśmy polskim konstruktorem specjalistycznych maszyn do PVC oraz Aluminium.
Nasze maszyny pracują na podzespołach uznanych światowych producentów.
Pasja tworzenia
Żywiołowo produkujemy nasze maszyny uwzględniając interes naszych Partnerów biznesowych. Stawiamy na ciągłe doskonalenie naszych umiejętności , które jest naszą siła napędową.
Jakość i precyzja
Z najwyższym szacunkiem traktujemy naszych Partnerów biznesowych. Szanując ich czas oraz pieniądze oferujemy im niezawodne rozwiązania. Dbamy o każdy szczegół naszych maszyn.
CT 500 - JEDNOŚĆ SZYBKOŚCI Z PRECYZJĄ

Wszechobecna automatyzacja to proces, który w dzisiejszym świecie jest dla nas czymś naturalnym. Poprawa wydajności, gwarancja jakości i powtarzalności bądź problemy kadrowe,
to główne determinanty wpływające na postępującą mechanizację cykli produkcyjnych. Nie inaczej ma się sytuacja wśród firm branży stolarki otworowej, które wraz z powszechnym wzrostem konkurencji, szukają rozwiązań pozwalających na podniesienie atrakcyjności swoich wyrobów oraz polepszenie produktywności przedsiębiorstwa.

Bezapelacyjnie istotnym etapem, niewątpliwie rzutującym na całość produkcji i mającym bezpośredni wpływ na jej dynamizm, jest moment cięcia profili PVC. Właściwa maszyna – centrum tnące, jest w stanie zagwarantować płynność całemu procesowi wytwórczemu. Kolejni producenci maszyn prześcigają się w rozwiązaniach technicznych mających zagwarantować niepowtarzalność
i użyteczność swoich centr. Jedne z nich są lepsze, inne pozostawiają sporo do życzenia. Trudny orzech do zgryzienia mają z kolei sami producenci okien, gdyż spośród wielu muszą wybrać technologię, która spełni ich oczekiwania i sprawdzi się w działaniu.

Firma PREZ-MET pracując nad swym centrum tnącym chciała poznać opinię osób bezpośrednio związanych z powstawaniem drzwi i okien. Poprzez rozmowy i spotkania
z producentami stolarki otworowej poznano bolączki i oczekiwania, jakie towarzyszą nowoczesnemu urządzeniu tnącemu. Owocem wzajemnego dialogu i pracy jest centrum CT 500 – maszyna,
która mimo swej wyjątkowości rozmiarem nie odbiega od innych tego typu. Jej wyróżniającym elementem jest szybkość – centrum jest w stanie zaopatrzyć 3,5 linii zgrzewająco-czyszczącej.
Dla porównania standardowe centrum tnące zaopatruje 2 takie linie, a w niektórych przypadkach jest w stanie obsłużyć 2,5 linii – jednakże te maszyny cechują już znacznie większe gabaryty. Duża wydajność dla wielu jest kluczową, a jeśli dodamy do tego oszczędność przestrzeni produkcyjnej, otrzymamy połączenie potrafiące naprawdę satysfakcjonować. W przypadku CT 500 to dopiero początek pozytywów, gdyż na każdej jego stacji – stacja podawania profili, stacja cięcia profili, stacja odbioru profili, spotykamy rozwiązania wyróżniające je na tle konkurencji.

Podajnik to pierwszy z wymienionych elementów składowych. Sam podajnik cechuje solidna konstrukcja, która zapewnia stabilność pracy oraz zapobiega wpadaniu wózka w drgania i wibracje podczas szybkiej pracy. Niezawodność funkcjonowania maszyny zapewnia tutaj wyposażony
w czujnik obecności profili griper (chwytak). Pozwala on na zabezpieczenie profilu przed niewłaściwym pocięciem czy wysunięciem. Ponadto pozycjonowanie gripera odbywa się w dwóch osiach bezpośrednio z programu - jest to rozwiązanie innowacyjne, gdyż standardowo w przypadku centr innych producentów, jego wyznaczanie ma miejsce tylko w jednej osi. Ustalanie pozycji drugiej osi odbywa się za pomocą zderzaka, a w niektórych przypadkach mamy do czynienia z pozycjonowaniem osi Z i Y za pomocą zderzaków. CT 500 wyróżnia się także sposobem kontroli wymiaru ciętego elementu, ponieważ odbywa się ona dwojako – za pomocą liniału, jak również encodera. Jest to rozwiązanie nie mające powszechnego zastosowania, bo zwykle sprawdzanie wymiaru sprowadza się do pobierania danych tylko i wyłącznie z encodera.

Innym aspektem wartym podkreślenia jest sposób podawania profilu, albowiem odbywa się ono równocześnie z cięciem poprzedniej lagi. Dzięki temu CT 500 charakteryzuje wspomniane uprzednio wysokie tempo pracy. Na uwagę zasługuję także sposób prowadzenia sztangi przez rolki dociskowe, dzięki czemu wyeliminowano powszechnie występujący problem związany z cięciem łukowatych profili, zwanych potocznie ze względu na swoją krzywiznę „bananami”.
           

Technologia „saw against saw”, to warte zgłębienia, opatentowane przez PREZ-MET rozwiązanie zastosowane w kolejnej stacji CT 500, a mianowicie stacji cięcia. Jej nazwę można tłumaczyć jako piła naprzeciw pile, a tłumaczenie to poniekąd idealnie odzwierciedla samą pracę
i układ głowic z tarczami tnącymi – suport górny (obrotowy) i dolny (stały) znajdują się na wprost siebie. Sam proces cięcia rozpoczyna się od wjazdu profilu do centrum i jego zbazowaniu. Następnie dolny agregat jako pierwszy zacina lagę na pożądany kąt, po czym wraca na swoje pierwotne miejsce.
W tym czasie profil przesuwany jest zgodnie z wprowadzonym wymiarem, a górny agregat przecina go. Chwila przecięcia jest jednocześnie momentem odbioru profilu. Powrotowi górnego suportu na pozycję towarzyszy jednoczesne podążanie za nim suportu dolnego, który zacina kolejny element.
Co warte podkreślenia w przypadku dolnej tarczy nie mamy do czynienia z ruchem obrotowym,
przez co w prosty sposób wyeliminowany został problem blokowania się i niewłaściwego pozycjonowania tarczy tnącej.

Omówiony powyżej nowatorski układ sam w sobie gwarantuje bardzo szybkie cięcie profili.
Jeśli dodamy do tego krótki przejazd samych suportów – 2 x 180 mm, a potrafi on wynosić ponad 1000 mm w maszynach innych producentów, bez problemu zrozumiemy skąd w CT 500 bierze się prędkość cięcia umożliwiająca uzyskanie osiągów niemalże dwukrotnie szybszych od rozwiązań konkurencyjnych. Na wyróżnienie zasługuje także sposób rozwiązania kwestii odpadów nieużytkowych  i różnorakich ścinek. Maszyna wyposażona została w zespół spychający niepożądane elementy poza obszar stacji cięcia, wskutek czego CT 500 zabezpieczone zostało przed niekontrolowanym blokowaniem lub awarią.

Kolejną nowością wprowadzoną przez firmę PREZ-MET na tym etapie jest automatycznie sterowany sposób bazowania profili w dwóch osiach z dodatkowym dociskiem. Innowacja ta zapewnia stabilność lagi podczas cięcia i pozwala uniknąć sytuacji występujących w przypadku zastosowania standardowego układu dwóch docisków – poziomego dolnego oraz górnego. Mowa tutaj o przekrzywianiach profili zlicowanych, co bezpośrednio rzutuje na ich niewłaściwe cięcie i brak utrzymania kątów na pociętym elemencie (profil nie posiada żadnego kąta – np. 45˚ bądź 90˚
w drugiej płaszczyźnie). Pływające kąty rodzą następnie szereg problemów, do których należy zaliczyć: trudności w oczyszczaniu i okuwaniu, nietrzymanie parametrów okna oraz brak estetyki zgrzewki. To wszystko niestety wymiernie przekłada się na mniejszy zysk firmy przez występujące reklamacje i spadek zamówień.

Odbiornik pociętych profili to ostatnia stacja centrum tnącego i także tutaj mamy do czynienia z rozwiązaniem nieszablonowym. Unikatową jest sama technologia odbierania odciętego profilu, który zostaje opuszczony poniżej, a przez to stwarza miejsce dla kolejnego elementu. Dzięki temu w jednym momencie następuje zepchnięcie uciętego kawałka i cięcie następnego.

W maszynie zainstalowano prosty program wyposażony w intuicyjny interfejs do jej obsługi. Pracę z pewnością ułatwiają zawarte w nim wizualizacje oraz podgląd przebiegu całego procesu na ekranie monitora. Dowolna korekta ciętych profili, czy docięcie elementu z odpadu użytkowego nie stanowią żadnego problemu. Samo docięcie można wykonać dwutorowo - poprzez edycję listy cięcia lub ręczne wprowadzenie wymiaru. Dodatkowo program jest w stanie gromadzić dane o odpadzie użytkowym i podstawowych danych statystycznych, a rozszerzony raport błędów oraz wspomniane wizualizacje znacząco ułatwiają zlokalizowanie i usunięcie awarii.

Ponadto równie ważnym, a dla niektórych najważniejszym argumentem przemawiającym
za centrum tnącym CT 500 jest fakt, iż firma PREZ-MET zapewniając wydajność i jakość cięcia nie zapomniała o człowieku i jego bezpieczeństwie. Ochrona operatora, bo o tym tu mowa, to aspekt
do którego przywiązano szczególną uwagę. W przypadku omawianej maszyny zastosowano osłony stałe, osłony ruchome z blokadą zabezpieczającą, czułe wyposażenie ochronne, ogrodzenie ochronne, wyłączniki awaryjne czy zderzak z potwierdzeniem zamknięcia. Szereg użytych zabezpieczeń nie rzutuje jednak w żaden sposób na sprawność, czy kulturę pracy centrum. Najlepiej
o zaawansowaniu rozwiązań przekładających się na wysoki poziom bezpieczeństwa świadczy uzyskanie przez CT 500 w 2019 roku certyfikacji Akredytowanego Laboratorium Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Reasumując, centrum tnące CT 500 to ścisła czołówka maszyn tego typu na europejskim rynku. Dzięki zastosowaniu szeregu innowacyjnych rozwiązań uzyskano niebywale szybką i precyzyjną maszynę, która mimo swej wysokiej wydajności jest bezpieczna dla operatora, łatwa w obsłudze i nie zajmuje relatywnie dużej powierzchni.

NASI PARTNERZY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

pl | en